ขอนแก่นเร่งปล่อยน้ำจากบึงแก่นนครผลักน้ำออกจากคลองร่องเหมือง

ขอนแก่นเร่งปล่อยน้ำจากบึงแก่นนครผลักน้ำออกจากคลองร่องเหมือง รอรับมวลน้ำก้อนใหม่ ตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมือง (มีคลิป)

ขอนแก่นเร่งปล่อยน้ำจากบึงแก่นน […]

Next Page