ผู้ว่าฯขอนแก่นนำขุดลอกคลองระบายน้ำ #หนองมันปลา เตรียมรับฤดูฝน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำขุดลอกคลองระบายน้ำหนองมันปลา เตรียมรับฤดูฝน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำขุดลอกคลองระบายน้ำ #หนองมันปลา เตรียมรับฤดูฝน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแก่น

3 พ.ค. 67 ที่หนองมันปลา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Kick off ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองมันปลา เตรียมรับฤดูฝน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองขอนแก่น
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการกำจัดวัชพืช ผักตบชวาและเปิดเส้นทางน้ำให้ไหลไปยังลำน้ำธรรมชาติ หรือแก้มลิงได้สะดวก ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลพระลับ ,เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงที่คาดการณ์จะมีปริมาณน้ำฝนตกหนักและมีผลกระทบในพื้นที่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด, เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลพระลับต่อไป
.
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง