news2020_Facebook1

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเสียหายจากการฉีด “วัคซีนโควิด” จ่ายสูงสุด 4 แสน แต่ไม่คุ้มครองวัคซีนทางเลือก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สำนักง […]