P3

ขอนแก่นจัดใหญ่ บุญสมมา บูชาพระลับ อัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

จ.ขอนแก่นจัดใหญ่ บุญสมมา บูชาพ […]