ขอนแก่นจัดใหญ่ บุญสมมา บูชาพระลับ อัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

P3

จ.ขอนแก่นจัดใหญ่ บุญสมมา บูชาพระลับ อัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 เม.ย.66 ที่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ,ดร,เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ซึ่งปีนี้ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้จัดงานบุญสมมา บูชาพระลับ ขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย จนเข้าสู่โรคประจำถิ่น


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง กล่าวว่า ประเพณีการแห่ พระพุทธพระลับ หรือ “พระศรีสัตนาคะนะหุต” เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ในการจัดแห่ พระพุทธพระลับ โดยเริ่มแห่จากวัดหนองแวง พระอารามหลวง ไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คือเส้นทางถนนริมบึงแก่นนคร ไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น เป็นสุข จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

“พระพุทธพระลับ หรือ “พระศรีสัตนาคะนะหุต ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมการตั้งเมืองขอนแก่น มีพระธาตุนครเดิมเด่นเป็นสง่า เจดีย์พระธาตุนครเดิม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้เคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น”

ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับวัดธาตุ พระอารามหลวง และวัดหนองแวง พระอารามหลวง ในการจัดกิจกรรมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพิธีการศาสนาโดยอัญเชิญพระพุทธพระลับ แห่จากวัดหนองแวงไปที่วัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อไปประดิษฐานให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสักการะบูชา ขอพร ซึ่งในรอบปี มีโอกาสจะได้เห็นองค์จริงของ พระพุทธพระลับเพียงครั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง