💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองยังคงอันดับ 1 ส่วนอำเภอที่ติดเชื้อน้อยที่สุดมีการเปลี่ยนแปลง

💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื […]