ครม. ไฟเขียว ต่อเวลาผู้ว่าฯ ขอนแก่นอีก 1 ปี สู้โควิด

09B28561-1CEB-4DCB-81F3-955DE40BAEA0

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 14.00 .  ที่ทำเนียบรัฐบาล ..ไตรศุลี ไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน5 ราย โดยมีปู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในนี้ด้วย ดังนี้

1. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน .. 2565

2. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน.. 2565

3. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน .. 2565

4. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน .. 2565

5. นายวิชวุทย์ จินโต ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน .. 2565

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง