💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองยังคงอันดับ 1 ส่วนอำเภอที่ติดเชื้อน้อยที่สุดมีการเปลี่ยนแปลง

💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองยังคงอันดับ 1 ส่วนอำเภอที่ติดเชื้อน้อยที่สุดมีการเปลี่ยนแปลง (ยอดผู้ติดเชื้อสะสม)
อันดับ 1 อำเภอเมือง 814 ราย
อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 286 ราย
อันดับ 3 อำเภอภูเวียง 224 ราย
อันดับ 4 อำเภอหนองสองห้อง 179 ราย
อันดับ 5 อำเภอพล 161 ราย

ส่วนอำเภออื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้
อันดับ 6 อำเภอชุมแพ 137 ราย
อันดับ 7 อำเภอชนบท 111 ราย
อันดับ 8 อำเภอกระนวน 106 ราย
อันดับ 9 อำเภอน้ำพอง 62 ราย
อันดับ 10 อำเภอบ้านไผ่ 57 ราย
อันดับ 11 อำเภอโนนศิลา 51 ราย
อันดับ 12 อำเภอภูผาม่าน 44 ราย
อันดับ 13 อำเภอหนองเรือ และอำเภอแวดงใหญ่ พบอำเภอละ 41 ราย
อันดับ 14 อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืน พบอำเภอละ 38 ราย
อันดับ 15 อำเภอเปือยน้อย 33 ราย
อันดับ 16 อำเภอบ้านแฮด 30 ราย
อันดับ 17 อำเภอซำสูง 28 ราย
อันดับ 18 อำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 ราย
อันดับ 19 อำเภอเขาสวนกวาง 22 ราย
อันดับ 20 อำเภอเวียงเก่า 16 ราย
อันดับ 21 อำเภอหนองนาคำ 14 ราย
อันดับ 22 อำเภออุบลรัตน์ 13 ราย
อันดับ 23 อำเภอมัญจาคีรี 11 ราย
อันดับ 24 อำเภอแวงน้อย 9 ราย (อำเภอแวงน้อยเป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด – เดิมคืออำเภอมัญจาคีรี)

โดยมีผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,157 ราย

สำหรับจังหวัดขอนแก่นสถิติผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 20.00 น. มีดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเม.ย. 3,748 ราย
• กำลังรักษาในโรงพยาบาล 2,652 ราย
• รักษาหายสะสม 1,083 ราย
• เสียชีวิตสะสม 13 คน

ข้อมูลวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวโควิด-19 ขอนแก่นได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/covid19-khonkaen/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง