สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้

เมืองขอนแก่น 223, ชุมแพ 23, บ้านฝาง 12, น้ำพอง 11, พระยืน 10, ภูเวียง 2, พล 2, โคกโพธิ์ไชย 2, เปือยน้อย 2, หนองสองห้อง 2, และอำเภอที่พบ 1 ราย ได้แก่ มัญจาคีรี, ภูผาม่าน, หนองเรือ, ชนบท, บ้านแฮด, บ้านไผ่ ส่วนต่างจังหวัดที่มารักษาที่ขอนแก่น 18 ราย

เสียชีวิตวันนี้ -ไม่มี-

เสียชีวิตสะสม 119

สถิติโควิด-19 ขอนแก่น สรุป

สถิติโควิด-19 ขอนแก่น เมื่อวาน

คนขอนแก่นฉีดวัคซีนโควิด-19
ฉีดแล้ว 91.15%

⛳ เป้าหมาย 70% ของจำนวนประชากร (1,256,172 คน)
✅ ฉีดแล้ว 91.15%

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

Back to top