ด่วน!!! เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แล้ว

news2021_Facebook1

        ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีเป้าหมายที่ 50,000 คน (100,000 โดส) และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีน (ฟรี) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) และ รอบที่ 2 จำนวน 35,000 คน (70,000 โดส)

        โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนในรอบที่ 1 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2554 และวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ณ ขอนแก่น Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จำนวน 2 รอบเวลา คือ รอบ 09.00 – 12.00 น. และรอบ 12.30 – 17.00 น. (ขอความร่วมมือให้ประชาชนมาตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย)

        ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ได้ที่ แอพพลิเคชั่น Line OA U-PHEE (ตามคำแนะนำด้านล่าง) หรือ http://kkmuni.city/kkmuni_sinopharm ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

        สามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ

        โดยในวันนี้ (3 ส.ค. 64) เทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านไลน์ U-PHEE รอบที่ 1 แล้ว โดยขั้นตอนตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

1. เพิ่มเพื่นไลน์ เทศบาลนครขอนแก่น (U-PHEE)

2. กดเมนู ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (อยู่พี่)

3. กดเมนู ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ฉีดวัคซีน

4. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5. หากท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะปรากฎชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ในการรับวัคซีน ซึ่งระบุว่าเป็น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (ชั้น 5)

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง