💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น

Rank_map_khonkaen_July2564_dark

อันดับ 1 อำเภอเมือง 537 คน
อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 131 คน
อันดับ 3 อำเภอภูเวียง 83 คน
อันดับ 4 อำเภอชุมแพ 67 คน
อันดับ 5 อำเภอพล 49 คน

ส่วนอำเภออื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้
อันดับ 6 อำเภอหนองสองห้อง 47
อันดับ 7 อำเภอกระนวน 33
อันดับ 8 อำเภอน้ำพอง 31
อันดับ 9 อำเภอชนบท 30
อันดับ 10 อำเภอบ้านไผ่ 27
อันดับ 11 อำเภอพระยืน 26
อันดับ 12 อำเภอบ้านฝาง อำเภอภูผาม่าน และอำเภอโนนศิลา พบอำเภอละ 20
อันดับ 13 อำเภอบ้านแฮด 18
อันดับ 14 อำเภอเวียงเก่า 16
อันดับ 15 อำเภอแวงใหญ่ อำเภอหนองนาคำ พบอำเภอละ 14
อันดับ 16 อำเภอเปือยน้อย อำเภอซำสูง พบอำเภอละ 12
อันดับ 17 อำเภอเขาสวนกวาง 9
อันดับ 18 อำเภอหนองเรือ 8
อันดับ 19 อำเภอแวงน้อย และอำเภอโคกโพธิ์ไชย พบอำเภอละ 7
อันดับ 20 อำเภออุบลรัตน์ 4
อันดับ 21 อำเภอมัญจาคีรี 3

โดยมีผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 450 คน

สำหรับจังหวัดขอนแก่นสถิติผู้ติดเชื้อ มีดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 1,695 ราย
• กำลังรักษา 976 ราย
• รักษาหายสะสม 710 ราย
• เสียชีวิตสะสม 9 คน

ที่มา https://www.khonkaenlink.info/read/76699/
ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เกาะติดข่าวโควิด-19 ขอนแก่นได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/covid19-khonkaen/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง