1664590032080

สหรัฐ ตอกย้ำความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำ ครอบคลุมทุกมิติ

ต้องยอมรับว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่ […]