คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำขอนแก่น เห็นชอบให้ระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น (มีคลิป)

16-9.00_00_09_00.Still006

คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้เพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ทยอยเพิ่มขึ้นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์

หลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เขื่อนอุบลรัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลเข้าอ่าง สะสมใน 7 วันข้างหน้ารวม 451 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่เหลือที่ว่างรับน้ำได้อีก 252.60 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ทำให้ระดับน้ำเต็มอ่าง ขณะนี้ น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.ระดับน้ำของเขื่อนอยู่ที่ 181.58 ม.รทก.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,268.67 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 93 %ความจุอ่างเก็บน้ำ 2,431,30 ล้าน ลบ.ม.มีน้ำไหลเข้าอ่างถึงเวลา 07.00 น.มีปริมาณ 27.62 ล้าน ลบ.ม.เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าอ่าง 116.16 ล้าน ลบ.ม. วันนี้เขื่อนมีการระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม.

“ภายใน 3 วันข้างหน้านี้ และระดับน้ำจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องไปอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำตามคู่มือปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำและความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อน รวมทั้งเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำ จากปัจจุบันวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. เป็น 6 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 และทยอยเพิ่มขึ้นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. จนถึงระบายน้ำ 15 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 17 ล้าน ลบ.ม. หลังจากนั้นทยอยเพิ่มขึ้น 2 ล้าน ลบ.ม. และคงที่ 2 วัน จนถึงระบายน้ำ 23 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2566”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นก็ลดการระบายน้ำลงตามลำดับ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับแผนการระบาย วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม.,วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 9 ล้าน ลบ.ม.,วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ระบายน้ำ 12 ล้าน ลบ.ม.,วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ระบายน้ำคงที่ วันละ 15 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และหากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มมากกว่าวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. ให้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง