กกต.ขอนแก่น เตือนผู้สมัคร สว. รีเช็คคุณสมบัติก่อนลงสมัคร

IMG_3769

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2567 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ละเอียด หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดและมีลักษณะต้องห้าม แล้วยังฝ่าฝืนสมัครจะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ผู้รับรองหรือเป็นพยานโดนด้วย

วันที่ 26 เมษายน 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. 2567 ระบบใหม่ “แบ่งกลุ่มอาชีพ” และ “เลือกกันเอง” ว่า ในการเลือกตั้ง สว. ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ทาง กกต. ได้แจ้งให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือก สว. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.67 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของศูนย์ฯ โดยจะร่วมกันทำหน้าที่ในการจัดเตรียมบุคลากร สถานที่สมัครรับเลือก สถานที่วันเลือก  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจอยากสมัครรับเลือกตั้ง สว. นับตั้งช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา กกต.ขอนแก่น ได้ร่วมกับวุฒิสภา จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามารับฟังกว่า 100 คน  

นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

นายวัชระ กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ห้วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ก็ได้เข้ามาสอบถามกับทาง กกต.ขอนแก่น ว่า ตนเองประกอบอาชีพแบบนี้ สามารถสมัครในนามกลุ่มไหนได้ นอกจากนี้บางรายยังได้สอบถามถึงลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อ ซึ่งพบว่ามีการเดินทางมาตรวจสอบ สอบถามทุกวัน สะท้อนให้เห็นว่า การสมัครรับเลือกตั้ง สว. ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากประชาชน ซึ่งการสมัครรับเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้ กกต. ได้มีการแจ้งเตือนถึงประชาชนที่จะสมัครฯ ให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีก่อนที่จะสมัคร เพราะหากรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแล้วมาสมัคร สว.ไม่ว่าเพราะเหตุใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี นอกจากนี้ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี ซึ่งในเรื่องนี้ กกต.ขอนแก่น ได้พยายามแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกับทาง กกต.ขอนแก่น เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นว่า ผู้ที่สนใจสมัคร สว. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างไรหรือไม่ เพราะหากบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติไปยื่นสมัครแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนการสมัครได้ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง