ขอนแก่น สุดปัง!!! ได้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพิ่มอีกแล้ว

news2021_Facebook1

วันนี้ (4 ส.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 5 โดยรอบนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 171 หน่วยงาน สำหรับฉีดให้ประชาชน 675,459 คน ซึ่งรวมถึงเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้สำหรับประชาชนจำนวน 3,000 คน และหากรวมกับการได้รับการจัดสรรในรอบแรก 17,000 คน และรอบสอง 35,000 ก็เท่ากับว่าเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับฉีดให้ประชาชนจำนวน 55,000 คน

รอบที่ 2 https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local2 (รอบแรกของทน.ขอนแก่น 17,000 คน)
รอบที่ 4 https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local4 (รอบสองของทน.ขอนแก่น 35,000 คน)
รอบที่ 5 https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local5 (รอบแรกของทน.ขอนแก่น 3,000 คน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง