เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมประกาศรายชื่อ/แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สัปดาห์หน้า

230215890_2910056952549818_6237370910668576831_n


ด่วน!!! เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แล้ว

        วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัยรื่นรมย์สิริ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ), นายกฤษฎ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 17,000 คน (34,000 โดส) และรอบ ที่ 2 จำนวน 35,000 คน (70 ,000 โดส)

        ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะประกาศให้ ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนรอบที่ 1 ตลอดจนการกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 เข็มที่ 1 (ที่ชัดเจน) ภายในสัปดาห์หน้า และเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

3 Comments เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมประกาศรายชื่อ/แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สัปดาห์หน้า

  • ต้องเรียงตามลำดับตามที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลใช่ไหมค่ะ

  • ยึดหลักอะไร คิวของหมอพร้อมหรือขอนแก่นพร้อมเด้อ ตรวจสอบรายชื่อได้อย่างไร?

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง