เฮ!!! เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับ 52,000 คนแล้ว

news2021_Facebook1

วันนี้ (30 ก.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 4 โดยรอบนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 190 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับการจัดสรรในรอบนี้สำหรับประชาชนจำนวน 35,000 คน และหากรวมกับการได้รับการจัดสรรในรอบที่แล้วคือ 17,000 คน ก็เท่ากับว่าเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับฉีดให้ประชาชนจำนวน  52,000 คน ซึ่งครบตามที่เทศบาลนครขอนแก่นขอรับการจัดสรร

ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดที่เทศบาลนครขอนแก่น เผยแพร่พบว่าจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจำนวน 114,459  คน (คลิกดูไฟล์เผยแพร่)

รอบที่ 2 https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local2
รอบที่ 4 https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local4

นอกจากนี้ยังพบว่า เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก็ได้รับการจัดสรรรอบนี้เช่นกัน จำนวน 450 คน และรวมกับรอบที่แล้ว 50 คน รวมเป็น 500 คน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง