สะดวกสุดๆ ทน.ขอนแก่น เปิดจุดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้บริการชำระภาษีอย่างเต็มรูปแบบ (มีคลิป)

ทน.ขอนแก่น เปิดจุดรับชำระภาษีชั่วคราว ให้บริการชำระภาษีอย่างเต็มรูปแบบ หลังพบปีนี้ยอดผู้ชำระภาษีกว่า 30,000 ราย “ธีระศักดิ์” เผย การกลับมาเก็บภาษีแบบ 100% ทุกคนเข้าใจ และมีสิทธิ์ โต้แย้ง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจคนลักลอบทำแปลงผักและสวนผลไม้เพื่อเลี่ยงภาษี


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 เม.ย.2565 ที่สำนักงานจัดเก็บภาษีชั่วคราว เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการประชาชนที่ทยอยเดินทางมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่รัฐบาลกำหนดชำระภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. โดยมีผู้ที่ต้องชำระภาษี นำเอกสารมายื่นขอชำระภาษีกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในงบประมาณปี 2565 มีผู้ที่เข้าข่ายจะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีป้าย 30,457 คน โดยที่ภาษีป้ายสิ้นสุดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ในขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้นจะต้องชำระภายในเดือน เม.ย.นี้ ทำให้เทศบาลฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดจุดรับชำระภาษีชั่วคราว จากเดิมสำนักการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลฯ ที่มีการนำเต็นท์ และพัดลมขนาดใหญ่มาตั้งให้บริการ แต่ด้วยจำนวนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลฯวันละกว่า 1,000 คน ในจำนวนนี้เป็นในส่วนของการชำระภาษีกว่า 200 คน ที่ผ่านมา เมื่อเกิดฝนตก หรือเหตุการณ์ใดๆ ระหว่างวัน ทุกคนก็จะมารวมตัวกันในที่ทำการเทศบาลฯ ซึ่งมีพื้นที่จำกัด จนทำให้การควบคุมและปฎิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก จึงประสานกับสถานที่เอกชน ที่ไม่ไกลจากสำนักงานเทศบาลฯ มีสถานที่จอดรถ มีระบบการตรวจคัดกรองและระบบอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนให้บริการรับชำระภาษีชั่วคราวตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.

“การให้บริการของสถานที่รับชำระภาษีชั่วคราวแห่งนี้จะให้บริการวันทำการปกติตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง ซึ่งในการให้บริการนั้นนอกจากจะใช้ระบบบัตรคิวและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว ผู้เสียภาษีหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที ซึ่งเทศบาลฯได้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เจ้าหน้าที่ด้านภาษี รวมทั้งฝ่ายกฎหมายและส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประจำในจุดเดียวเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครบวงจรและเสร็จสรรพในจุดเดียวในภาพรวม โดยในการประมาณการในปี 2565 เทศบาลฯคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ได้ที่ 204,500,000 บาท โดยที่ขณะนี้มีผู้มาแสดงตนและชำระภาษีแล้ว 8,748 ราย รายรับอยู่ที่ 41,407,180.99 บาท”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการลดการชำระภาษี ในปี 2563และ2564 โดยให้ท้องถิ่นจัดเก็บ 10% แต่ในปี 2565 ให้กลับมาจัดเก็บเช่นเดิมคือ 100% จากสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งจัดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและก่อให้เกิดรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมาจากการจัดเก็บเพียง 10% ทำให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีได้น้อยมากและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้นในปี 2565 ที่กลับมาชำระภาษีแบบเต็มจำนวน มั่นใจว่าคนขอนแก่นเข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์ หรือหากมีข้อโต้แย้งใดก็สามารถกระทำได้ ขณะที่บางกลุ่มที่นำที่ดินไปทำสวนผลไม้ หรือแปลงผัก หรือใช้ประโยชน์ใดๆเพื่อเลี่ยงภาษี แม้จะมีเอกสารมาแสดงแต่คณะทำงานก็จะมีการตรวจสอบในรายละเอียดและลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง และหากพบว่าบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ยินยอมในการชำระภาษีก็จะมีโทษตามกฎหมายที่กำนดไว้สูงสุดคือโทษปรับ 40%ของราคาประเมินอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง