กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือหมอขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19 “เจอ-แจก-จบ” ครบทุกโรงพยาบาล ชูศักยภาพแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนอาการหายกลับเขาสู่สภาวะปกติ ด้วยสมุนไพรเด่น 15 ชนิด

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือหมอขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19 “เจอ-แจก-จบ” ครบทุกโรงพยาบาล ชูศักยภาพแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนอาการหายกลับเขาสู่สภาวะปกติ ด้วยสมุนไพรเด่น 15 ชนิด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 มี.ค.2565 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ซึ่งตั้งอยู่ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น,รพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 จ.ขอนแก่น ซึ่ง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนชาว จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพทย์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าวันนี้ชาวขอนแก่น ให้ความสนใจในการรับริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาอาการที่หายขาดแล้ว แต่สภาวะจิตใจหรืออาการหลังเข้ารับการรักษายังคงต้องมาพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาในกลุ่มแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอีกประมาณ 15 -30 วัน ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งจะใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาให้บริการรักษา ด้วยสมุนไพรไทย 15 ชนิด ซึ่งในการเข้ารับการรักษานั้นทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจอาการ พบแพทย์ และเข้าสู่ขั้นตอนในการรักษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทย จะเป็นพระเอกในภาวะโควิดที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดรับกับมาตรการและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการเจอ แจก จบ ในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสีเขียวจนถึงสีเหลืองอ่อน หากการประเมินอาการจากทีมแพทย์และจัดกลุ่มระดับสีของผู้ป่วยแล้วเสร็จจะมีการจัดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ป่วยทันที เพราะด้วยผลงานวิจัยชัดเจนว่าฟ้าทะลายโจรของไทยนั้นป้องกันการไม่ให้เชื้อลงสู่ปอดได้

“การดำเนินงานเชิงรุกของกรมการแพทย์แผนไทยฯวันนี้ ได้ลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด หรือประมาณ 30-40 จังหวัดทั้งประเทศ ที่นอกจากการจะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของกรมฯกับ คณะทำงานในระดับพื้นที่ที่ได้เรียนรู้ในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในมาตรการเจอ แจก จบ แล้วยังคงเป็นการเข้าถึงผู้ป่วยในทุกระดับที่จะเข้ารับการรักษาในกลุ่มสีต่างๆ ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยเฉาพะหลังรักษาอาการป่วยจนหายขาดที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาตามศาสตร์ทางการแพทย์จนหายขาดทั้งด้านร่างกายและจิตใจในที่สุด”

น.พ.ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้กรมฯได้จัดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง ที่กักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation และผู้ป่วย Post COVID-19 และ Long COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐทั่วประเทศเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วกว่า 700,000 ราย พร้อมจัดทำแนวทางและข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรงเพื่อเป็นคู่มือในการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จ.ขอนแก่น มีแพทย์แผนไทย 123 คน ทั้งในโรงพยาบาลและ รพ.สต.จึงนับเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วย แจกคำแนะนำ หรือจ่ายยาตามอาการ ทั้งยาฟ้าทะลายโจร,ยาลดไข้,ยาแก้ไอ และการบริการอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการมาก จะมีกระบวนการส่งต่อคนไข้ได้อย่างทันท่วงที

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง