ขอนแก่นประกาศใช้คำสั่งเดิม คงเข้มห้ามขายเหล้าเกิน3ทุ่ม แม้ ศบค.คลายล็อกถึง5ทุ่ม เร่งฉีดวัคซีนเด็กให้ครบก่อนเปิดเทอม

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเผย […]