จังหวัดขอนแก่นประกาศมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีผล 2 ก.ย.เป็นต้นไป (ฉบับที่ 51)

news2021_Facebook_55551

        จังหวัดขอนแก่นประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 51) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) , พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง), พื้นที่ควบคุม (สีส้ม), พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยมีมาตรการแต่ละระดับแตกต่างกัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับมาตรการเปิด/ปิดสถานที่ต่างๆ อ่านได้ที่ประกาศฉบับที่ 52 https://www.khonkaenlink.info/read/203802/

 

จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม ตามประกาศของ ศบค. ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร

2. กาญจนบุรี

3. ชลบุรี

4. ฉะเชิงเทรา

5. ตาก

6. นครปฐม

7. นครนายก

8. นครราชสีมา

9. นราธิวาส

10.นนทบุรี

11.ปทุมธานี

12.ประจวบคีรีขันธ์

13.ปราจีนบุรี

14.อยุธยา

15.เพชรบุรี

16.ปัตตานี

17.เพชรบูรณ์

18.ยะลา

19.ระยอง

20.ราชบุรี

21.ลพบุรี

22.สงขลา

23.สิงห์บุรี

24.สมุทรปราการ

25.สมุทรสงคราม

26.สมุทรสาคร

27.สระบุรี

28.สุพรรณบุรี

29.อ่างทอง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง