ขอนแก่นประกาศใช้คำสั่งเดิม คงเข้มห้ามขายเหล้าเกิน3ทุ่ม แม้ ศบค.คลายล็อกถึง5ทุ่ม เร่งฉีดวัคซีนเด็กให้ครบก่อนเปิดเทอม

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเผย มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นยังคงใช้คำสั่งตามประกาศเดิม คือห้ามจำหน่ายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเกิน 3 ทุ่ม แม้ทาง ศบค.คลายล็อกให้จำหน่ายได้ถึง 5 ทุ่ม เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้นักเรียนก่อนเปิดเทอม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 เม.ย.2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมติที่ประชุมล่าสุดทางคณะกรรมการฯได้มีมติให้คงประกาศจังหวัดฉบับที่ 67 มีผลถึงวันที่ 31 พ.ค.2565 โดยในประกาศนั้นบังคับใช้ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แม้ว่าทาง ศบค.ส่วนกลางได้มีการประกาศคลายคล็อกให้สามารถทำกิจกรรมทางสังคมได้กว้างขึ้นและสามารถจำหน่ายสุราได้ถึง 5 ทุ่ม แต่จังหวัดขอนแก่นเอง จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางคณะกรรมฯเองได้มีการร่วมกันประเมินสถานการณ์แล้วยังคงใช้ประกาศจังหวัดเดิมต่อไปอีก โดยร้านอาหารจะยังคงจำหน่ายสุราได้ถึง 3 ทุ่ม รวมกลุ่มคนทำกิจกรรมได้ไม่เกิน 600 คน สถานบริการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกันให้ปิดบริการไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีการสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือน หากครั้งต่อไปไม่ปฎิบัติตามก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น ซึ่งโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศจังหวัดจะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยจะต้องไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 ในเด็กนักเรียน อายุ 12 –17 ปี จะต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม และมอบหมายศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดเตรียมรายชื่อนักเรียน ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดสรรวัคซีนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนัดหมายการฉีดวัคซีนต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง