คืบรถบัสนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาวอ.ภูเวียง และชาว อ.มัญจาคีรี ส่วนผู้บาดเจ็บ 15 คน เป็นชาว อ.มัญจาคีรี, หนองเรือ, ภูเวียง และอ.หนองนาคำ ผู้ว่าฯเร่งประสานงานให้ความช่วยเหลือ