สสจ.ชี้ 8 สถานที่เสียงโควิด-19 ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น

S__32022531

22 ก.ค. 64 เวลา 12.10 น. เฟซบุ๊กเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เผยแพร่สถานที่เสียงโควิด-18 เขตอำเภอเมืองขอนแก่น

และยังได้ให้คำแนะนำด้วยว่า

ประชาชนท่านใดที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว
หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก
มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่ได้รับรส ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว
ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย
และไปพบแพทย์ตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่าน ได้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง