ขอนแก่น จัดปลงผมนาคเพื่อเตรียมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์ภา

00-received_1271741986739608

ขอนแก่น จัดปลงผมนาคเพื่อเตรียมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ม.ค.2566 ที่วัดหนองกุง บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันประกอบพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จากนั้น ถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าอาวาสวัดหนองกุง และเริ่มพิธีปลงผมนาค 99 นาค โดยพระสงฆ์ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และญาติ เริ่มขลิบผมนาคตามลำดับ

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในวันที่ 10 ม.ค. 2566 จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จะเข้าปฏิบัติธรรม และศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา 15 ที่ วัดหนองกุง บ้านหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง