เผยผลสำรวจความนิยมพรรคการเมืองของคนอีสาน “พรรคเพื่อไทย” ยังครองความนิยมอันดับ1

Poll

21 มิ.ย. 65 อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจความนิยมของชาวอีสานต่อพรรคการเมือง โดยสำรวจ 2 ช่วงคือ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน โดยถามว่า “ถ้าเลือกตั้ง ส.ส. วันนี้ ท่านมีแนวโน้มจะลงคะแนนให้พรรคใด” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 36.0 ระบุพรรคเพื่อไทย รองลงมา ร้อยละ 19.5 พรรคก้าวไกล อันดับสาม ร้อยละ 13.7 พรรคภูมิใจไทย (ซึ่งเพิ่มจากเดือนเมษายน 2565 ที่ได้ร้อยละ 9.0 จากผลของการผลักดันการปลูกกัญชาเสรี) อันดับสี่ร้อยละ 13.6 พรรคพลังประชารัฐ อันดับห้า ร้อยละ 11.1 พรรคไทยสร้างไทย อันดับหก ร้อยละ 2.9 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับเจ็ด ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 พรรคอื่นๆ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง