Red Give แอปกรุ๊ปเลือด @ขอนแก่น

Red  Give แอปกรุ๊ปเลือด @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

ยามปกติ โลหิต ก็มักจะไม่เพียงพอ กับการใช้งาน  หรือ ขาดแคลน อยู่แล้ว…..

และในสถานการณ์ โควิด-19  โลหิต ยิ่งขาดแคลน หนักหน่วง มากขึ้น ……

หน่วยงานเดียว ที่ทำหน้าที่ รับบริจาคและบริหารจัดการโลหิต ได้ คือ “สภากาชาดไทย “ และส่งต่อหน้าที่ ไปยังระดับจังหวัด กับ “เหล่ากาชาดจังหวัด“  นั้นๆ ได้ทำหน้าที่ งานบุญ อันยิ่งใหญ่ กับมวลมนุษยชาติ

คนไทยใจดี ใจบุญ หมาแมวเดือดร้อน  พอเป็นข่าว น้ำใจไหลเทเข้าไป จนอิ่มใจกัน โดยทั่วถ้วน

ยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี เชิงบวก จะช่วยให้การใช้ชีวิต เป็นไปได้อย่างมีความสุข บรรเทาทุกข์ ให้น้อยลงได้ งานนี้ 1 ใน 3 หน่วยงานหลักในพื้นที่ขอนแก่น-บ้านเฮา คือ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใช้โปรแกรมมาตอบโจทย์ เรื่อง การบริหารจัดการโลหิต ได้อย่างสมยุค

ลองขยับมาฟังกันนะ….

โจทย์ ที่ช่วยตอบคำถามและช่วยด้านการบริหารจัดการ เรื่องโลหิต ได้ ตรงประเด็นที่สุด คือ เลือดใคร เลือดมัน หมายถึง   การถ่ายเลือด เลือดต้องเป็นกรุ๊ปเดียวกัน หรือ กรุ๊ป ที่เข้ากันด้

เรามักจะพบว่า คนไทยใจดี เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ คราใดที่ มีการประกาศขอรับบริจาคโลหิต คนมักหลั่งไหล ทะลักทะลาย จนเลือดล้น เกินต้องการ ที่สำคัญ การสื่อสาร อาจไม่ทะลุ ทะลวงถึงกัน ทำให้เลือด ที่ได้รับไม่ตรงกรุ๊ป  ที่จะใช้งาน ช่วยชีวิตกันได้

อีกเรื่อง ที่เรามักลืมเลือน คือ เวลานัด ทุกสามเดือนของการไปบริจาคโลหิต …..

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการจัดทำโปรแกรมด้วยการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยตอบโจทย์ และกลายเป็น Big Data  ได้อย่างสมยุค

ชีวิตง่ายๆ ด้วยการ โหลดแอป  ชื่อ Red Give จะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้บริจาค อาทิ ข้อมูลส่วนตัว กรุ๊ปเลือด การเตือนใปบริจาค ได้แล้ว เมื่อครบ 3 เดือน ตามเกณฑ์  และเมื่อมีความต้องการฉุกเฉิน จะเตือนทันที ว่าต้องการความช่วยเหลือ  และอื่นๆ

Red Give ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการ ในงาน  KKU Show and Share  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่  และรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ R2R Thailand ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข

การแบ่งปัน การใช้ประโยชน์ จาก โปรแกรมดังกล่าว จึงเกิดขึ้น เมื่อ หน่วยงาน กองคลังเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อม เรื่องการบริหารจัดการผลิต อยู่แล้ว หากจะเสริมด้วย Red Give น่าจะเป็นการเสริมพลัง ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง ทางต้นสังกัดของโปรแกรม ยินดีแบ่งปัน

โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้รับการสนับสนุนการต่อยอด การใช้ แอป Red Give  จาก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ และ คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวศย์  ร่วมกันบริจาคเงินทุน ในการใช้โปรแกรม ดังกล่าว กับกิจกรรม การออกหน่วย รับบริจาคโลหิต  ขอขอบคุณ ในน้ำใจ มา ณ ที่นี้

พบว่า ถูกใจ วัยรุ่น ยิ่งนัก โดยเฉพาะ กลุ่มใหญ่ของผู้บริจาค คือ สถาบันการศึกษา เยาวชน คนรุ่นใหม่  ยินดีบริจาคเลือดในกายของพวกเขา เพื่อช่วย เพื่อนมนุษย์ เป็นตัวอย่างดีๆ ที่น่าเป็นตัวอย่าง

ทุกวิกฤติ ย่อมมีน้ำใจ เจืออยู่เสมอ คิดจะบริจาคโลหิต ควรโหลดแอป นี้ หรือ บริจาคโลหิต ครั้งต่อไป ควรโหลดแอป นี้  ……..

 

     

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง