เที่ยว “หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย” พร้อมชมวิถีอีสาน ที่บ้านโนนอุดม-บ้านโนนสว่าง อำเภอภูเวียง (มีคลิป)

cover

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีการอนุรักษ์ควายไทยมากกว่า 1,200 ตัว ชมการแสดงควายแสนรู้ การไถนาด้วยควาย และวิถีชาวบ้าน พร้อมให้นักท่อเที่ยวได้มาเที่ยวชม

        ในทุกๆวันช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น. ชาวบ้านที่บ้านโนนสว่าง จะนำควายที่เลี้ยงในคอกปล่อยออกหากินตามธรรมชาติ ที่มีหญ้าอยู่ติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นวิถีที่ชาวบ้านทำกันมาหลายปี โดยที่บ้านโนนสว่างแห่งนี้ ได้จัดเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จนทำให้ชาวบ้านกว่า 70 ครัวเรือน จะเลี้ยงควายรวมกว่า 1,200 ตัว

        นายธวัชชัย นาสมโภชน์ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เล่าว่า เดิมทีวิถีการเลี้ยงควายของชาวบ้าน จะปล่อยควายออกจากคอกตอนเช้า และตอนเย็นจะต้อนควายกลับเข้าคอก และระหว่างทางเดินควายจะถ่ายสิ่งปฏิกูลออกมาตามทาง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและความไม่พอใจของคนในชุมชน แต่หลายปีก่อนหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนการเลี้ยงใหม่ คือการปล่อยควายเป็นเวลา ทำให้ควายจะไปถ่ายปฎิกูลเป็นที่ประจำ จึงทำให้การเลี้ยงความเป็นเอกลักษณ์ของที่หมู่บ้านแห่งนี้

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆจากปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมกับได้ชมการแสดงควายแสนรู้ การนั่งหลังควายริมเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีวิวน้ำและภูเขาสวยงาม และกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือ การใช้แรงงานควายไถนา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมไนนากับควายได้ด้วย เพราะเนื่องจากการใช้ควายไถนาในปัจจุบันจะหาชมได้ยาก

        หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตั้งอยู่ที่บ้านโนนอุดม-บ้านโนนสว่าง อยู่ห่างจากอำเภอภูเวียงประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานกรม ปศุสัตว์ อำเภอภูเวียง เกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงควายของอำเภอจนมีการ จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ระดับเขต 4 ปี 2523 และเข้าร่วมหมู่บ้าน อนุรักษ์และพัฒนาควายของกรมปศุสัตว์ พร้อมมีการฝึกควายแสนรู้ จนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามาถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โทร 082-8487553

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง