กิ่งกาชาดอำเภอเปือยน้อย @ขอนแก่น (กิ่งที่ 10/13)

กิ่งกาชาดอำเภอเปือยน้อย @ขอนแก่น (กิ่งที่ 10/13 )

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

อำเภอเปือยน้อย

           อำเภอเปือยน้อย“  มีร่องรอยการก่อตั้งเมือง มาตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที่ 16-17 พบจากสิ่งก่อสร้างแห่งยุคนั้น คือ “ปราสาทเปือยน้อย“ หรือ  “กู่เปือยน้อย“ (กู่ หมายถึง ปราสาท) โดยจะมีพิธีสมโภชน์ “ กู่ “ ในทุก วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5  ของทุกปี

           การเติบโต และความพร้อมของชุมชน เกิดขึ้น เป็นลำดับ และได้รับการประกาศยกระดับเป็น อำเภอ เมื่อปี 2537  ปัจจุบันมีประชากร ราว 20,111 คน, ใน 32 หมู่บ้าน บนพื้นที่  173 ตารางกิโลเมตร

กิ่งกาชาดอำเภอเปือยน้อย

           กิ่งกาชาดอำเภอเปือยน้อย“  ได้รับการจัดตั้ง เมื่อ 13 กันยายน 2561 เป็นลำดับที่  257  โดยมีคู่เสี่ยวนักธุรกิจ จากส่วนกลาง และ นักธุรกิจในพื้นที่ จับคู่กัน บริจาคเพื่อเป็นทุนประเดิมในการ จัดตั้ง คือ คุณวุฒิกร  มโนมัยพิบูลย์  ผู้บริหาร บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด  และ คุณโฉมสุดา  วโนทยาโรจน์ กรรมการฝ่ายบริหาร ตลาดต้นตาล

            ปัจจุบัน มีสมาชิก  41 คน  อำเภอเปือยน้อย ยังรอ นายอำเภอ-ผู้นำระดับอำเภอ  มาประจำ การ เพราะมีการโยกย้าย/เกษียณ ตามวงรอบ จึงต้องยังรอคำสั่งในเร็ววันนี้

            กรรมการกิ่งกาชาด บางท่านในที่ประชุม พูดแบบเต็มเสียงว่า… ภาคภูมิใจ กับเครื่องแบบของกาชาดยิ่งนัก ยามออกปฏิบัติหน้าที่ ใจฮึกเหิม แบบอาการบอกไม่ถูก รู้เพียงว่า เป็นความสุข และเต็มใจ

           บางราย เล่า แบบอมยิ้มว่าภาคภูมิใจ  ชอบเครื่องแบบกาชาด เพราะออกปฏิบัติหน้าที่ เหมือนเป็น “คุณนาย นายอำเภอ“   ทุกคน….ฮา….

           บางราย เป็นตัวแทนร้านค้า ในตลาด เล่าว่า พวกเขารู้ว่า กาชาด ทำหน้าที่อะไร ให้ คนเปือยน้อย บ้าง จึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยงานกาชาด…ปลื้มปลิ่ม ม่ะ….

///////////////////////////////////////////////////////

        กิ่งกาชาด” เป็นสมาชิกของ “เหล่ากาชาด“ ดูแลงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้ “ ในระดับอำเภอ

        เหล่ากาชาด“  ดูแลงานในระดับ จังหวัด และเป็นสมาชิกของ  สภากาชาดไทย“   ซึ่งดูแลงาน ทั้งประเทศไทย

         “กิ่งกาชาด” จึงมีความสำคัญระดับพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีข้อดี คือ เข้าถึงความเดือดร้อนของราษฏร์ ด้วยความรวดเร็ว รู้พื้นที่ รู้ปัญหา แสวงหาแนวทางบรรเทาทุกข์อย่างตรงจุด ด้วยความเอื้ออาทร ต่อกัน พวกเขาล้วนเป็นเครือญาติ เป็นชุมชนที่จะดูแล ทุกข์ สุขกัน เป็นพลังสามัคคี ที่ต่อจุดความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ ได้อย่างเข้มแข็งและยืนยาว

        “เหล่ากาชาด” จึงมีหน้าที่ ในการช่วยหนุนเสริม เติมกำลังใจ สนับสนุน ในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญและน่าชื่นชม คือ สมาชิก ในพื้นที่เป็นพลัง ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ชุมชนบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมที่จะส่งต่อ บ้านเมือง ให้ลูกหลาน ด้วยคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด

บันทึกช่วยจำ : ประเทศไทย มี 878 อำเภอ มีกิ่งกาชาด จำนวน 285 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง