อย. อนุมัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ปริมาณ 1 ใน 3 ของโดส

อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5 – 11 ปี ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน วัคซีนลดลงเหลือ 10 ไมโครกรัม

         วันนี้ (20 ธ.ค. 64) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

         ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปและมาขออนุญาตขยายอายุสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน

         ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ใช้ขนาด 1 ใน 3 ของโดส ที่ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือ 10 ไมโครกรัม แล้ว

         โดย วัคซีนโคเมอร์เนตีเป็นวัคซีนโควิด -19 ตัวแรกที่ อย. อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเด็กอายุดังกล่าว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง