ขอนแก่นโชว์นวัตรกรรมจิ้งหรีดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งออกต่างประเทศ แปรรูปเป็นอาหารนานาชนิด ผลิตได้กว่า 490 ตันต่อปี

1638941817383

ขอนแก่นโชว์นวัตรกรรมจิ้งหรีดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กินได้ทั้งตัว ทั้งยังแปรรูปเป็นอาหารนานาชนิด ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ที่ไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในโลก พบเกษตรกรขอนแก่นผลิตจิ้งหรีดได้กว่า 490 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างงาม


        เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ธ.ค.2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมจิ้งหรีด สินค้าดี สินค้าเด่น ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จ.ขอนแก่น พร้อมงานแสดงสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการจิ้งหรีด ร่วมนำผลผลิตจากจิ้งหรีด ทั้งแบบสด, ฟาร์มและแบบแปรรูปมาแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 50 รายการท่ามกลางความสนใจจากนักวิชาการ และผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานจิ้งหรีดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นพื้นที่ในการผลิตจิ้งหรีดทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีฟาร์มจิ้งหรีดทั้งสิ้น 376 ฟาร์ม และมีเกษตรกรเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น, น้ำพอง, โนนศิลา, พล, อุบลรัตน์, และพระยืน โดยมีฟาร์มจิ้งหรีดผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน 23 ฟาร์ม โดยมีผลผลิตจิ้งหรีด 490 ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้มีฟาร์มจิ้งหรีดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP อีกจำนวน 49 ฟาร์ม โดยมีศูนย์รวบรวมจิ้งหรีดตัวสดและต้มบรรจุถุงแช่แข็ง รวม 2 ศูนย์และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ อ.น้ำพอง และ วิสาหกิจชุมชนคนค้นแมลง อ.ชุมแพ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถกับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

        “ขณะที่ด้านการตลาดปัจจุบันได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะดิ้งผง, จิ้งหรีดอัดเม็ด, แจ่วบงจิ้งหรีด, น้ำพริกเผาจิ้งหรีด, จิ้งหรีดคั่วสมุนไพรอัดกระป๋อง, จิ้งหรีดทอดปลอดน้ำมันหลากรส, ลูกชิ้นจิ้งหรีด, พาสต้าโปรตีนจิ้งหรีดเส้นสด เส้นแห้ง รวมไปถึงผงโปรตีนจิ้งหรีด และไส้กรอกอีสานจิ้งหรีดรสแซ่บ ที่มีการส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในปี 2563 พบว่าไทยมีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งสิ้น 25,218 ราย แบ่งเป็นจำนวนบ่อ 272,922 บ่อ และมีผลผลิตรวมประมาณ 24,563 ตันต่อปี ในขณะที่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดการส่งออกของไทยลดลงเนื่องจากบางประเทศไม่รับสินค้าจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น แต่โดยรวมถ้าสถานการณ์ดีขึ้นตัวเลขและความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการขาดช่วงของการสั่งซื้อสินค้า”

        รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันไทยมีการส่งออกจิ้งหรีดมากที่สุดไปใน 3 ประเทศ คือแคนนาดา ยอดการส่งออก 484 กก. มูลค่ารวม 286,232 บาท รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ส่งออก 120 กก. และเกาหลีใต้ ส่งออก 110 กก. ซึ่งในการจัดงานมหกรรมจิ้งหรีด วันนี้นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพจิ้งหรีดของจังหวัด ที่ดำเนินการได้ทั้งระบบตามหลักวิชาการและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังคงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือสำนักงานปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด ให้มีมาตรฐานและมีการจัดระบบการค้าที่เป็นระบบ และที่สำคัญคือการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ได้เข้าถึงกลุ่มตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนนำไปสู่การสร้างรายให้กับเกษตรกรที่ยั่งยืนต่อไป

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง