สทนช.เดินหน้า แก้แล้งซ้ำซากต้นแม่น้ำพอง ลุยตรวจคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง หลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว

news2021_Facebook22

        เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 ก.ย.2564 ที่ โครงการแก้มลิงหนองทุ่มและแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง และต้นน้ำพอง ซึ่ง สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำ ทำการศึกษาและสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

        นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การศึกษาแผนหลักบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง ขณะนี้มีการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วยการทำแก้มลิงหนองทุ่มและแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ และ โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เชิงลึกเพื่อพิจารณาแผนหลักอย่างบูรณาการพบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง แห่งนี้มีปริมาณน้ำขาดแคน 867.20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 350.02 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคณะทำงานได้ศึกษาพื้นที่เนื่องจากต้องศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลงลึกระดับตำบล ชุมชนและหมู่บ้านจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและบรรจุเข้าสู่แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)

        “ขณะนี้การดำเนินงานในการแก้ปัญหาพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะกับการทำแก้มลิงหนองทุ่มและแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ ขณะนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมที่เสื่อมโทรม และยังคงสนับสนุนการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้อีกด้วย ขณะที่การก่อสร้างบ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ บ.หนองเม็ก ม.5 ต.บ้านกง แล้วเช่นกัน”

        นายสมเกียรติ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์น้ำภาพรวมของขอนแก่น ในปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด และแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะน้อยกว่าค่าปกติ 15% แต่ยังมีปริมาณที่มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ 2% ขณะที่ลำน้ำชีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด แต่ในเขตขอนแก่นระดับน้ำชียังคงปกติและสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีกในระยะนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง