3 พ.ค. ประเทศไทยเสียชีวิตจากโควิด 31 คน ทำสถิติสูงที่สุด!

news2020_Facebook1

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 2,041 ราย ติดเชื้อสะสม 71,025 ราย เสียชีวิต 31 คน สะสมนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดรวม 276 คน

     3 พ.ค. เมื่อเวลา 07.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

     พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,041 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 71,025 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 คน ยอดสะสม 276 คน

     ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 42,162 ราย เสียชีวิตสะสม 182 คน

     ทั้งนี้เมื่อเวลา 11.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เผยข้อมูลเสียชีวิตประจำวันที่ 3 พ.ค.64 ทั้ง 31 ราย พบปัจจัยเสี่ยงโรคประจำตัว 8 โรค

     โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เผยข้อมูลเสียชีวิตประจำวันที่ 3 พ.ค.64 ทั้ง 31 รายผู้เสียชีวิตทั้ง 31 ราย อยู่ในพื้นที่ กทม./นนทบุรี 10 ราย/จังหวัด , ปทุมธานี/นครศรีธรรมราช 2ราย , ฉะเชิงเทรา อ่างทอง เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ ระยอง 1 ราย/จังหวัด

โรคประจำตัวที่มีปัจจัยเสี่ยง ส่งผลทำให้ผู้ป่วยโควิดทั้ง 31 ราย เสียชีวิต มีดังนี้

     1.ความดันโลหิตสูง 18 ราย
     2.เบาหวาน 16 ราย
     3.ไขมันในเลือดสูง 7 ราย
     4.โรคอ้วน 4 ราย
     5.โรคไตเรื้อรัง 4 ราย
     6.ไทรอยด์ 2 ราย
     7.โรคปอดเรื้อรัง 2 ราย
     8.ออทิสติก 1 ราย

(พบปฎิเสธโรคประจำตัว 6 ราย)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง