ขอนแก่น ชาวบ้านร่วมลงแขกซ่อมถนนพัง! เข้าใจรัฐช่วงโควิดงบน้อย (มีคลิป)

0

ชาวบ้านลงแขกซ่อมถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางยาวกว่า 5 กิโลเมตรหลังได้รับการสนับสนุนวัสดุจากท้องถิ่นให้สามารถใช้งานชั่วคราว ขณะที่ อบจ.เตรียมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมในปลายปีนี้

        เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ส.ค.2564 ชาวบ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้ารังกา และหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบลทรัพย์สมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น พากันถือจอบ เสียมและอุปกรณ์ก่อสร้างมาช่วยกันซ่อมถนนที่ผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดเส้นทางยาวจนทำให้รถที่สัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งชาวบ้านได้ร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยเหลือ จนกระทั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณมาเบื้องต้นเพื่อจัดซื้อวัสดุ ประกอบด้วย หินคลุก ยางมะตอยและเครื่องมือเครื่องจักร นำมาผสมแล้วนำมาถมทับถนนที่เป็นหลุม

นายอธิป คามตักสิลา ชาวบ้านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 2 ต
นายอธิป คามตักสิลา ชาวบ้านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 2 

        นายอธิป คามตักสิลา ชาวบ้านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 2 ต.ทรัพย์สมบูรณ์ บอกว่า ถนนเส้นดังกล่าวชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ สามารถตัดผ่านไปยังอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ส่วนอีกทางสามารถเดินทางไปยัง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ทุกปีจะเกิดพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ปีนี้ก็เช่นกัน จึงรวมกันร้องขอให้ท้องถิ่นช่วยเหลือเบื้องต้นให้สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะเข้าใจว่าช่วงโควิดงบประมาณจำกัดต้องใช้ช่วยเหลือเยียวยาโควิดก่อน ซึ่งพวกตนยินดีจะลงแรงกันมาซ่อมเอง เพราะทนใช้งานต่อไปไม่ไหว

นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ชัย
นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ชัย

        ด้าน นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ชัย กล่าวว่า ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ทำการปรับปรุงถนนจากลูกรังเป็นถนนลาดยางเมื่อปี 2549 และได้ให้ท้องถิ่นดูแล หลังจากที่ได้รับทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากการสัญจรจึงเสนอเรื่องเพื่อของบประมาณมาซ่อมแซมถาวรซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้ช่วงปลายปีนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง