ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ไทม์ไลน์ COVID-19 ขอนแก่น

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ระลอก 3

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 64

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 64 (จำนวน 22 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 64 (ยังลงไม่ครบ)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันจันทร์ที่ 26 เม.ย. 64 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันอังคารที่ 27 เม.ย. 64  (ขาด 354)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น ของวันพุธที่ 28 เม.ย. 64  (ขาด 368)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64  ขาด 383

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64  

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 64

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น อาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64

ขาด 409 [หญิง59ปี], 410 [หญิง53ปี], 426 [ชาย27ปี]

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น จันทร์ที่ 3 พ.ค. 64

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 428-449 (เคสยืนยันวันอังคารที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 450-455 (เคสยืนยันวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย) ขาด 452 [หญิง44ปี] 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 450-455 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 2 ราย 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 458-462 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย)

ขาด 462 [ชาย20ปี]

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 463-468 (เคสยืนยันวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 463-468 (เคสยืนยันวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 472 (เคสยืนยันวันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 473 ชาย 39 ปี (เคสยืนยันวันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 474-479 (เคสยืนยันวันพุธที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 480-485 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 486-492 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 7 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 493-507 (เคสยืนยันวันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 15 ราย)

…..บางรายรอติดตามข้อมูล……