ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ไทม์ไลน์ COVID-19 ขอนแก่น

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ระลอก 3

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 64

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น อาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64

ขาด 409 [หญิง59ปี], 410 [หญิง53ปี], 426 [ชาย27ปี]

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 จังหวัดขอนแก่น จันทร์ที่ 3 พ.ค. 64

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 428-449 (เคสยืนยันวันอังคารที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 450-455 (เคสยืนยันวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย) ขาด 452 [หญิง44ปี] 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 450-455 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 2 ราย 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 458-462 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย)

ขาด 462 [ชาย20ปี]

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 463-468 (เคสยืนยันวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 463-468 (เคสยืนยันวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 472 (เคสยืนยันวันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 473 ชาย 39 ปี (เคสยืนยันวันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 474-479 (เคสยืนยันวันพุธที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 480-485 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 486-492 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 7 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 493-507 (เคสยืนยันวันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 15 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 508-511 (เคสยืนยันวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 512-5520 (เคสยืนยันวันอังคารที่ 18 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 521-525 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 526-529 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 530-532 (เคสยืนยันวันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย)

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 530-532 (เคสยืนยันวันอังคารที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 2 ราย)

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 535-537 (เคสยืนยันวันพุธที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 538-540 (เคสยืนยันวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 541-555 (เคสยืนยันวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 15 ราย)

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 556 (เคสยืนยันวันเสาร์ที่ 29 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย)

(วันที่ 31 พ.ค. 1 ราย, วันที่ 2 มิ.ย. 2 ราย)

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น รายที่ 577-579 (ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64)

รายอื่นๆ รอจาก สสจ.ขอนแก่นกำลังติดตาม….

589 [ชาย57ปี] 590 [ชาย29ปี]

กำลังติดตาม รออัปเดตจาก สสจ.

592 [ชาย28ปี]

กำลังติดตาม รออัปเดตจาก สสจ.

ยังขาดข้อมูลของ
607 [ชาย22ปี] 612 [ชาย8ปี] 614 [ชาย39ปี]
รอข้อมูลจาก สสจ.

ในอำเภอพระยืน 1 รายหนองสองห้อง 1 ราย และมาจากต่างจังหวัด 8 ราย
รายที่ 617 [หญิง48ปี] 618 [ชาย46ปี] 619 [หญิง39ปี] 620 [หญิง42ปี] 621 [ชาย40ปี] 622 [หญิง23ปี] 623 [หญิง41ปี] 624 [ชาย36ปี] 625 [ชาย3ปี] 626 [หญิง38ปี]
รอข้อมูลจาก สสจ.

627 [ชาย24ปี]
628 [ชาย25ปี]
629 [หญิง44ปี]
630 [ชาย23ปี]
631 [หญิง37ปี]
632 [หญิง43ปี]
633 [ชาย57ปี]
634 [ชาย79ปี]
635 [ชาย37ปี]
636 [ชาย51ปี]
637 [หญิง44ปี]
638 [ชาย47ปี]
639 [หญิง46ปี]

ยังขาด 635 [ชาย37ปี]

วันจันทร์ที่ 28มิ.ย. 2564 เวลา 17.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นว่า

😷 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 17 ราย
ในพื้นที่

 • สีชมพู 7 ราย
 • โคกโพธิ์ไชย 2 ราย
 • พล 1 ราย
 • หนองสองห้อง 1 ราย
 • ภูเวียง 1 ราย
 • มัญจาคีรี 1 ราย
 • ต่างจังหวัด 4 ราย

สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีสถิติผู้ติดเชื้อดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 642 ราย
• กำลังรักษา 76 ราย
• รักษาหายสะสม 561 ราย
• เสียชีวิตสะสม 5 ราย

 1. 640 [หญิง42ปี]
 2. 641 [ชาย32ปี]
 3. 642 [ชาย63ปี]
 4. 643 [หญิง26ปี]
 5. 644 [หญิง25ปี]
 6. 645 [หญิง49ปี]
 7. 646 [หญิง39ปี]
 8. 647 [หญิง19ปี]
 9. 648 [ชาย41ปี]
 10. 649 [ชาย21ปี]
 11. 650 [ชาย48ปี]
 12. 651 [หญิง2ปี]
 13. 652 [หญิง50ปี]
 14. 653 [ชาย54ปี]
 15. 654 [หญิง10ปี]
 16. 655 [ชาย31ปี]
 17. 656 [ชาย20ปี]

 

วันอังคารที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 17.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นว่า

😷 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ ราย
ในอำเภอต่างๆดังนี้

 • ภูเวียง 15 ราย
 • เมืองขอนแก่น 7 ราย
 • โนนศิลา 2 ราย
 • พล 1 ราย
 • มัญจาคีรี 1 ราย
 • ต่างจังหวัด 7 ราย

657 [ชาย3ปี] 658 [ชาย13ปี] 659 [ชาย22ปี] 660 [ชาย19ปี] 661 [ชาย25ปี] 662 [ชาย23ปี] 663 [หญิง18ปี] 664 [ชาย37ปี] 665 [ชาย35ปี] 666 [ชาย28ปี]

667 [ชาย18ปี] 668 [ชาย29ปี] 669 [ชาย47ปี] 670 [หญิง56ปี] 671 [ชาย20ปี] 672 [หญิง22ปี] 673 [ชาย26ปี] 674 [หญิง31ปี] 675 [ชาย35ปี] 676 [ชาย59ปี]

677 [ชาย55ปี] 678 [ชาย19ปี] 679 [ชาย19ปี] 680 [ชาย40ปี] 681 [หญิง52ปี] 682 [ชาย51ปี] 683 [ชาย45ปี] 684 [ชาย32ปี] 685 [ชาย18ปี] 686 [ชาย46ปี]

687 [หญิง41ปี] 688 [ชาย28ปี] 689 [หญิง47ปี]

สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีสถิติผู้ติดเชื้อดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 642 ราย
• กำลังรักษา 76 ราย
• รักษาหายสะสม 561 ราย
• เสียชีวิตสะสม 5 ราย

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อ 33 รายนี้ เป็นจำนวนที่เท่ากับเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดของจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว https://www.khonkaenlink.info/read/11581/

รายละเอียดรออัปเดต จาก สสจ.

วันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 17.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นว่า

😷 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 20 ราย
ในอำเภอต่างๆดังนี้
เมืองขอนแก่น 6 / ต่างจังหวัด 5 / พระยืน 3/บ้านไผ่ 3/หนองสองห้อง 2/ชุมแพ 1

สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีสถิติผู้ติดเชื้อดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 695 ราย
• กำลังรักษา 127 ราย
• รักษาหายสะสม 563 ราย
• เสียชีวิตสะสม 5 ราย

690 [หญิง25ปี]
691 [หญิง47ปี]
692 [ชาย48ปี]
693 [หญิง19ปี]
694 [ชาย21ปี]
695 [ชาย36ปี]
696 [ชาย50ปี]
697 [ชาย23ปี]
698 [ชาย22ปี]
699 [ชาย19ปี]
700 [ชาย34ปี]
701 [ชาย36ปี]
702 [หญิง33ปี]
703 [หญิง54ปี]
704 [หญิง13ปี]
705 [ชาย34ปี]
706 [หญิง50ปี]
707 [หญิง58ปี]
708 [หญิง37ปี]
709 [ชาย35ปี]

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.

รออัปเดตจาก สสจ.