Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อ.เมือง คลัสเตอร์โรงงานผลิตเมล็ดต้นกล้า คลัสเตอร์ตลาดเหล่านาดี และคลัสเตอร์บ้านหนองบัวทอง ต.โคกสี วันที่ 1- 9 ตุลาคม 2564

timeline

Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อ.เมือง คลัสเตอร์โรงงานผลิตเมล็ดต้นกล้า คลัสเตอร์ตลาดเหล่านาดี และคลัสเตอร์บ้านหนองบัวทอง ต.โคกสี วันที่ 1- 9 ตุลาคม 2564

ที่มา สสจ.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง