Awakening Khon Kaen

นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคัก รับเปิดประเทศ-คลายล็อกโควิด-19 ปลุกเศรษฐกิจยามค่ำคืนย่านการค้า-ถนนเก่าแก่ ย่านศรีจันทร์” ด้วยศิลปะแสงไฟ 10 วันเต็ม 1-10 ก.ค. 65 @ย่านศรีจันทร์