ตร.จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

1

ตำรวจหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจทั้งจังหวัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2564

        เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ก.ค.2564 ที่กองบังคับการตำรวจภุธรจังหวัดหนองคาย (ภ.จว.หนองคาย) พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.หนองคาย นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมจักิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ภายในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย พร้อมกันทุกสถานีตำรวจฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2564

        โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาลงในหนองน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอของสถานีตำรวจภูธรในเขต จ.หนองคาย การปลูกต้นพะยูง และ ต้นอินทนิล การกำจัดวัชพืช และการร่วมกันปรับปรุงพื้นที่และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรพอเพียง ในการนำไปมอบให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

        พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.หนองคาย กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมที่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.หนองคาย ทุกพื้นที่ได้ดำเนินการทั้งในระดับหน่วยและร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆและชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำกับการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล ซึ่งเป็นการเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่มาประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ที่ตั้งของหน่วย และพื้นที่ครัวเรือนของประชาชนและข้าราชการตำรวจ ทำให้วันนี้ผลการดำเนินงานตามศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ของ จ.หนองคาย

        “ในวันนี้ตำรวจหนองคายได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา และทำกิจกรรม 5 ส. ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนและหน่วงานต่างๆเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2564 อย่างพร้อมเพรียง”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง