ขอนแก่นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ขณะที่ภาครัฐ-เอกชน-การศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยคึกคัก

IMG_8817

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 10 ก.ค. 2567 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดการแข่งขันขึ้น โดยมีสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในด้านต่างๆ อย่างคึกคัก

นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทยได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 29 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันคัดเลือกเยาวชนในระดับภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมแสดงออกถึงศักยภาพด้านฝีมือแรงงานได้ตรงตามโจทย์ที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้า ด้านยานยนต์ ด้านโรงแรม ด้านช่างกล และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญคือในเรื่องของเทคโนโลยี ที่ขณะนี้กลุ่มตลาดแรงงานให้ความสำคัญและต้องการแรงงานด้านนี้อย่างมาก

“การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เยาวชนมีใจรักในงานอาชีพ และสนใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานสากล และแม้ว่ารูปแบบการทำงานและการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนำเอาหุ่นยนต์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หรือ AI มาใช้ในการผลิตและบริหารเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ คือกำลังแรงงานที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง