ขอนแก่นประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

IMG_8716

จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ที่พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนทุกเพศวัย ต่างพร้อมใจแต่งกายในโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ และเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์

เวลา 10:00 น. พระสงฆ์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท จนถึงปริมาณคอคนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท

สำหรับคนโทในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นั้น ใช้บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการทำน้ำพระพุทธมนต์แล้ว โดยมีพิธีตักน้ำจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด (ปริมาณถึงยอดคนโท) ปิดฝาให้สนิท ลักษณะของคนโทเป็นคนโทเซรามิกทองทรงกลม พร้อมฝาปิด ซึ่งทำเป็นยอดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ 3 ชั้น ประกอบด้วยลูกแก้ว ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ สูง 35 เซนติเมตร ปากกว้าง 5.7 เซนติเมตร ส่วนคอคนโทมีลูกแก้ว ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ฐานกว้าง 11.3 เซนติเมตร ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ส่วนตัวคนโทกว้าง 15 เซนติเมตร ลวดลายบัวและเส้นคิ้วลงน้ำทอง พื้นคนโทสีขาวงาช้าง สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคล คนโทด้านหน้าประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด ด้านล่างใต้ฐานคนโทมีตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด 3 เซนติเมตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และบรรดาข้าราชการ ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากนั้น ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรวดน้ำ รับพร

จากนั้น ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

Leave a Response

ใส่ความเห็น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง