จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

IMG_8682

จังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยพระครูวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่พระอุโบสถ สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล ประกาศชุมนุมเทวดาในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายเทียนชนวนแด่ พระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17:09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์เถราจารย์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา จุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระสงฆ์เถราจารย์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตตภาวนา อธิษฐานจิตและสวดภาณวาร ต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม จะเชิญคนโทน้ำพุทธมนต์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และมีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง