ขอนแก่น-อ.อุบลรัตน์ นายอำเภอนำข้าราชการ ประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

IMG_8599

ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่บริเวณสวนสาธารณะริมหนองบึงไทย บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายกรุง นามสง่า นายอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 และกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานการจัดงาน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์  นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง นักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นางสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย นายฉลวย สาทมะเริง ผอ.รพ.สต.บ้านดง สถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ข้าราชการและพนักงาน สมาชิก อบต.บ้านดง ผู้นำท้องที่ อสม.และประชาชนจิตอาสาต่างๆ เข้าร่วมพิธีด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ารักษาระบบนิเวศ รวมทั้งปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ยาเสพติด กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย การปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นคูณ(ต้นราชพฤกษ์) ต้นมะม่วง การปล่อยพันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน จำนวน 20,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหนองบึงไทร นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยหาสารฟลูออไรด์ สารไนเตรท ตกค้างในน้ำ ด้วยเครื่อง DR900 ตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วย SI-Medium (SI2/อ13) อีกด้วย.

/////////////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ  ทีมข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง