หอการค้าขอนแก่นผนึก อว. ปั้นธุรกิจร้อยล้านสู่พันล้าน เน้นการใช้นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข่าวขอนแก่น Web Cover

**Key Points:**

– หอการค้าขอนแก่นและกระทรวง อว. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

– ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 บริษัท มุ่งเติบโตจากรายได้ร้อยล้านสู่พันล้าน

– เน้นการใช้นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หอการค้าขอนแก่นร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโครงการ “ปั้นทุนให้ผู้ประกอบการ ร้อยสู่พันล้าน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานหอการค้าขอนแก่น โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ทั้งหมด 40 บริษัท

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรก ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 บริษัท ที่ผ่านการพิจารณาและพัฒนาจนสามารถเพิ่มรายได้เข้าสู่ตลาดพันล้านได้สำเร็จ ตัวอย่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในครั้งแรกได้แก่ ร้านขนมของฝาก ร้านผลิตพรม บริษัทสายไฟฟ้ารถยนต์ บริษัทข้าวสาร และศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า

การอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการตลาด และนวัตกรรมการจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและยกระดับ SMEs ในจังหวัด

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น

นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หอการค้าขอนแก่นเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการนี้ และจะขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการประเมินและวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อให้สามารถเติบโตจากรายได้ร้อยล้านสู่พันล้านได้

โครงการนี้ยังมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงอีก 5 บริษัทเพื่อรับการพัฒนาอย่างเข้มข้น ตัวอย่างผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมในรุ่นที่ 2 ได้แก่ บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช บริษัทขายเหล็กอุตสาหกรรม บริษัทบริหารด้านอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ สุกร และเนื้อวัว

ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของผู้ประกอบการและการสนับสนุนจากกระทรวง อว. โครงการนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างผู้ประกอบการที่มีรายได้พันล้านบาทในอนาคตได้อย่างแน่นอน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง