สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น จัดกิจกรรม Open House โครงการบ่มเพาะดันผู้ประกอบการอาหารแห่งอนาคต ต่อยอดวัตถุดิบอีสาน 

IMG_1424

ขอนแก่น, 23 มิถุนายน 2567 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ขอนแก่น ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม Open House ภายใต้โครงการ “ISAN FUTURE FOOD INCUBATION 2024” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคอีสานได้เข้าร่วมการอบรมและบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ด้านวัตถุดิบและอาหาร

งาน Open House ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการอาหารแห่งอนาคตในภาคอีสาน ผ่านการอบรม การให้คำปรึกษา และการจับคู่ธุรกิจ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ขอนแก่น) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล

ในงานนี้ มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุดิบอีสาน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 15 แบรนด์ อาทิ  แบมบูเนาะที่ผลิตผงแกงหน่อไม้และแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป, แม่คำนัวร์ ที่พัฒนาซอสปลาร้าสูตรเข้มข้นพิเศษ, เออนัวส์ที่ผลิตไส้กรอกอีสาน และ KULABEEF ที่นำเสนอเนื้อโคทุ่งกุลาตัดแต่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการในภูมิภาค

กิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับเทรนด์อาหารแห่งอนาคตที่จะมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารจากพืชที่แท้จริง (genuinely plant-based) ผู้บริโภคจะสนใจในผัก เมล็ดพืช และถั่วที่ให้สารอาหารครบถ้วนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงโปรตีนทางเลือกทั้งจากพืช สาหร่ายน้ำจืด และจากแมลง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบอีสานทั้งสิ้น

ในงานนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบของตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจอาหารแห่งอนาคต” โดยคุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร และการอบรม “การเตรียมตัวเพื่อส่งออกและจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด” โดยคุณอนุกูล ทรายเพชร จาก บริษัท โฟลค์ไรซ์ เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการต่อไป

คุณสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น กล่าวว่า “อีสานเรามีวัตถุดิบอาหารที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ตอบโจทย์เทรนด์อาหารแห่งอนาคต กิจกรรมนี้เป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการอาหารในภาคอีสานได้ไปต่อในอุตสาหกรรม เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพและสร้างสรรค์ในภูมิภาคนี้”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อได้ที่ facebook.com/TCDCKhonKaen หรือ 043 009 389

ภาพกิจกรรม : Press Kit – Isan Future Food Incubation

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง