บุก 3 โรงเรียนดังดูการคัดแยกขยะ

IMG_7550

โครงการสปาร์คยูปลุกเปลี่ยนเมือง บุก 3  โรงเรียนดังเมืองขอนแก่น ดูการจัดการคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อหวังเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาขยะ หลังพบขยะในโรงเรียนมีปริมาณสูง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2567 คณะทำงานโครงการสปาร์คยูปลุกเปลี่ยนเมือง นำโดยนางสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการสปาร์คยูภาคอีสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมกับ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข  เทศบาลนครขอนแก่น นางสาววันชนกน์ บริกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น และนางศศิกาญจน์ ปักกันธร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น   ได้เข้าไปรับฟังการรายงานการจัดการคัดแยกขยะในโรงเรียนขนาดใหญ่ของเทศบาลนครขอนแก่น หลังจากทางโครงการได้ให้งบประมาณกับโรงเรียนเพื่อไปรณรงค์และคัดแยกขยะในโรงเรียนตั้งแต่กลางปี 2566 ที่ผ่านมา

ประกอบด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนกว่า 4,500 คน โรงเรียนเทศบาลวัดกลางมีนักเรียน 2,800 คน และโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร มีนักเรียน 4 พันกว่าคน โดยจากปริมาณนักเรียนที่มีจำนวนมากพบว่าแต่ละวันมีปริมาณขยะล้นถังและต้องให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้ามาจัดเก็บขยะทุกวัน โดยพบว่าปริมาณขยะมากที่สุดคือขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลบางส่วน

โดยจากการเข้าไปดูการจัดการคัดแยกขยะพบว่าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้มีการทำการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยมีการเดินรณงค์ทุกสัปดาห์ พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ในจุดสำคัญของโรงเรียน พร้อมกับมีธนาคารขยะที่ให้เด็กนักเรียนแต่ละชั้นนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายและเก็บเป็นเงินรายได้ของห้อง นอกจากนั้นยังมีการจัดเวรในการทิ้งขยะทุกวันทำให้โรงเรียนสะอาดแทบจะไม่มีขยะโดยเฉพาะขยะประเภทขวดน้ำเลย

เรื่องนี้นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการดังกล่าว กล่าวว่า รูปแบบการจัดการขยะที่ได้นำมาใช้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตนได้นำมาจากโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เนื่องจากเคยเป็นรองผู้อำนวยการที่นั่นและโรงเรียนเคยได้รับรางวัลพระราชทานในการจัดการขยะระดับประเทศ จึงได้นำรูปแบบมาใช้ที่โรงเรียนนี้ แต่ก็ยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนเกือบสามพันคนในขณะที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานมีนักเรียนหลักร้อยการบริหารจัดการแตกต่างกัน แต่โชคดีที่มีคุณครูที่ทำงานด้วยกันเอาด้วยและประสานความร่วมมือกันเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนทำให้ได้ผลออกมาดี และนักเรียนก็ทำธนาคารขยะนำเอาขวดน้ำขยะรีไซเคิลมาขายเพื่อเก็บเป็นเงินออมของห้องด้วย แต่จะมีปัญหาอยู่บ้างคือขยะหน้าโรงเรียนเวลาหลังเลิกเรียนที่นักเรียนยังไปซื้ออาหารเข้ามากินในโรงเรียนและทำให้กลายเป็นขยะในเช้าวันต่อมา ซึ่งจะต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคต.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง