6 โรคติดเชื้อยอดฮิตช่วงฤดูฝนที่ต้องรู้จัก เพื่อรับมือป้องกันได้เท่าทัน

_6cc2d11c-b199-4765-b929-8c9c346f4223

6 โรคติดเชื้อที่ต้องระวังในฤดูฝน

ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่โรคติดเชื้อต่างๆ มีโอกาสแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากความชื้นสูงและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเชื้อโรค เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อในช่วงนี้ นี่คือ 6 โรคที่ต้องรู้จักและระมัดระวัง

1. ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในฤดูฝน เนื่องจากอากาศเย็นและชื้น ทำให้ไวรัสเจริญเติบโตได้ดี อาการที่พบบ่อยคือ ไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และไอ ควรป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

2. ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ผ่านยุงลาย อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ และผื่นแดง ควรป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งน้ำขังและใช้ยากันยุง

3. โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา ที่แพร่กระจายผ่านน้ำที่ปนเปื้อนฉี่ของสัตว์ อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่อง และตาแดง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่สกปรกและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วม

4. โรคผิวหนังจากเชื้อรา ความชื้นสูงในฤดูฝนทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา อาการที่พบ ได้แก่ ผื่นแดง, คัน และแผลพุพอง การป้องกันควรรักษาความสะอาดของผิวหนังให้แห้ง และหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าชื้นเป็นเวลานาน

5. โรคปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสในปอด อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูง, หนาวสั่น, ไอมีเสมหะ และหายใจลำบาก ควรป้องกันด้วยการรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง และรับประทานยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์เมื่อมีอาการเป็นไข้

6. โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในตา มักพบมากในฤดูฝน โดยเฉพาะการโดนละอองฝนเข้าตา อาการที่พบ ได้แก่ ตาแดง, น้ำตาไหล, และคันตา ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตาโดยตรง และล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและรักษาร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงฤดูฝนไปได้อย่างสุขภาพดี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง