แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจปชช.ที่ตรวจเลือกทหารกองเกินที่ขอนแก่น ยืนยันดูแลเหมือนลูกหลาน

IMG_2195

แม่ทัพภาค 2  ตรวจเยี่ยมกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ยืนยันกองทัพจะดูแลน้องๆ ที่เข้ากองประจำการให้เหมือนลูกหลาน มูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน ร่วมสังเกตการเกณฑ์ทหาร ในการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับเพศสภาพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567  พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาค 2  ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี พันเอก ทายาท แสงเพชร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯพร้อมด้วยนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  

สำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้น แบ่งพื้นที่การตรวจเลือกฯ เป็น 4 คณะ ครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอ ดำเนินการตรวจเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 12 เมษายน 2567 มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 18,000 คน ขอผ่อนผัน จำนวน 5,000 คน และจำนวนที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการทั้งสิ้น 2,274 คน

พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาค 2 กล่าวถึงการลงพื้นที่มายังสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567   อ.เมืองขอนแก่นในครั้งนี้ว่า ขอยืนยันกับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นทหาร หรือคนที่สมัครเข้าเป็นทหารกองเกินนั้น กองทัพดูแลเสมือนญาติพี่น้อง คนที่มีความรู้ที่จบชั้นมัธยม เมื่อถูกคัดเลือกแล้วได้เป็นทหาร สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนายทหารได้นั้นมีอากาสอย่างมาก เพราะกองทัพสนับสนุนให้ทุกคนมีความรู้ รัก สามัคคี รู้ระเบียบ มีวินัย  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เท่าที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่พบปัญหาอะไร จึงเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

ทางด้าน ปุญชรัสมิ์ ตาเลิศ อายุ 37 ปี ปุญชรัสมิ์ ตาเลิศ จากมูลนิธิเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน กล่าวว่า ลงพื้นที่สังเกตการเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศมาดูเรื่องการตรวจเลือกสู่ระบบการเกณฑ์ทหาร มาให้ข้อมูลคำแนะนำคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่างการขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะง่ายต่อการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนหน้าอกแล้วหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างแล้วจะช่วยให้ได้รับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง และเหมาะสมรวมไปดูเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับเพศสภาพของคนที่มาคัดเลือกในปีนี้ ซึ่งเท่าที่สังเกตดูถือว่าครั้งนี้มีการจัดสถานที่ไว้อย่างเหมาะสมแยกห้องชัดเจนและจะมีหมอเข้าไปดูแลให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง