ที่ดิน ออนไลน์ ใน 15 จังหวัด

ที่ดิน ออนไลน์ ใน 15 จังหวัด

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

โลกออนไลน์ ที่พวกเราต้องร่วมเดินทางไปกับคนยุคนี้ จึงต้องมีการเรียนรู้แบบระมัดระวัง เพราะอันตราย ก็เข้ามาในบ้าน อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว เช่นกัน

ซื้อของ ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ พวกเราคุ้นเคย ตั้งแต่ในยุคโควิด-19 มาแล้ว เอกสารการทำงานหลายประเภท การประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเจอตัวกันเป็นๆ ห่างกันข้ามโลกก็ยังคุยกันได้ รู้ข่าวสาร สื่อสารกันแบบทันที

หน่วยงานเอกชน อาจล้ำๆ ก้าวไปข้างหน้าแล้วหลายขุม  แต่ภาครัฐ เขาก็ออกมาประกาศบ้างแล้วว่า จะให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เรื่องสำคัญ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ โดยตรงซะด้วย คือ “กรมที่ดิน

รู้กันว่า การซื้อขายที่ดิน กำเงินกันคราวละไม่น้อย ราคาที่ดินขยับ แสดงถึงความมั่งคั่ง การหมุนรอบของการเปลี่ยนมือ ย่อมแสดงถึงอาการ “เงินสะพัด

กรมที่ดิน” ได้ชื่อว่า ใช้เวลาในการติดต่อราชการ หลายโต๊ะ หลายฝ่ายงาน ต้องรอ ต้องมีลายเซ็นต์กำกับ

ล่าสุด “กรมที่ดิน” น่าจะเป็นหน่วยงานลำดับต้นๆ ที่ออกประกาศว่าจะนำร่อง 15 จังหวัด ในการทำนิติกรรม ซื้อ-ขาย ที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ได้ (แถมยัง บอกว่า จะขยายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในอนาคต)

ภาคเหนือ เริ่มที่ :   เชียงใหม่

ภาคอีสาน  4 จังหวัดรวด :  ขอนแก่น  หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี

ภาคกลาง 8  จังหวัด : กทม. ปทุมธานี  นนทบุรี สมุทรปราการ  นครปฐม  นครนายก

สิงห์บุรี และ ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก  : กาญจนบุรี

ภาคใต้  : สงขลา

ในความหมายของ การซื้อ-ขาย ที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ หมายถึง ผู้ซื้อ และผู้ขาย สามารถ ยื่นคำขอ โดยเจ้าพนักงานที่ดิน จะช่วยรับจดทะเบียน ทำนิติกรรมให้ได้-ส่วนรายละเอียด ต้องสอบถามรายละเอียดกันได้เอง ของแบบนี้ อาจมีรายละเอียดตามมาอีก

และที่สำคัญ  อาจต้องมีระบบป้องกัน “มิจฉาชีพ” เข้ามาแทรกแซง อาจกลายเป็น โฉนดปลอม คนขายปลอม คนซื้อปลอม รวมถึง เพจปลอม QR Code ปลอม คิดแล้ว ปวดใจ….

เห็นที ว่า “กรมที่ดิน”  ควรออกมายืนยัน อีกครั้ง และมีระบบป้องกัน ให้ประชาชน มั่นใจ จะเป็นการยกระดับความทันสมัยได้ อีกหลายขั้น…….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง