ขอนแก่นเดินหน้าพรีเมี่ยมบีฟ ยกระดับโคขุนท้องถิ่นสู่เนื้อคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด

IMG_0817

MOU ซื้อขายเนื้อโคขุน ยกระดับภาคการเกษตรใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อดำเนินธุรกิจปศุสัตว์แบบครบวงจร ตลอดทั้งแปรสภาพ และจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด 

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 7 มี.ค.2567ที่ห้องประชุมคุวานันท์ ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายเนื้อโคขุน ” KHON KAEN BEEF” และสหกรณ์บริการขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อยกระดับภาคการเกษตรใหม่ ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนักธุรกิจร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ซื้อขายเนื้อโคขุน KHON KAEN BEEF และสหกรณ์บริการขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ปศุสัตว์จังหวัด,เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด,ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุตสาหกรรม จนนำไปสู่การจัดตั้ง ระหว่างสหกรณ์บริการ ขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจปศุสัตว์แบบครบวงจร ตลอดทั้งแปรสภาพ และจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด ภายใต้ชื่อ KHON KAEN BEEF

ขณะที นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ 5 ภาคีเครือข่าย จะยกระดับภาคการเกษตรใหม่ให้แก่เกษตรกร ของจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุตสาหกรรม และเชื่อว่าจะสามารถยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุดสาหกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และยกระดับภาคการเกษตรใหม่ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง