เปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่นเรียนรู้ดาราศาสตร์ แห่งที่ 4 ของประเทศไทย

IMG_3653

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมเปิดให้บริการเรียนรู้ดาราศาสตร์ นายกเล็กฯอุบลรัตน์เชื่อ คนอีสาน แห่เที่ยวชม ทำเศรษฐกิจเปลี่ยน

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เบิ่งดาว เมืองเสียงแคน แดนดอกคูน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 29 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มี นายศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะให้การต้อนรับ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นและในอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งนี้เป็นแห่งที่ 4 ของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานด้านดาราศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการสร้าง หอดูดาวในภูมิภาคสำหรับประชาชน จำนวน 5 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2552 มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สําคัญของภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กระจายสู่ภูมิภาค ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน  ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง คือที่จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา       และแห่งที่4 ที่จังหวัดขอนแก่น  แห่งที่ 5 ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ให้บริการทางดาราศาสตร์       เต็มรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร ความจุ 80 ที่นั่ง หอดูดาวติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเล็กอีก 6 ชุด และยังมีลานกิจกรรมกลางแจ้งด้วย โดยเริ่มเปิดให้ประชาชน เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการในส่วนท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดูดาวทุกคืนวันเสาร์

ทางด้านนายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์  กล่าวว่า การเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นั้น นอกจากประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และประชาชนคนอีสาน นักเรียน นักศึกษา จะได้เดินทางมาศึกษาหาความรู้ทางดาราศาสตร์แล้ว ชาวบ้านที่ทำมาค้าขายในเขื่อนอุบลรัตน์ ก็จะมีการค้าขาย

และเศรษฐกิจที่ดี เพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในการต้อนรับผู้คน ที่เดินทางมาเที่ยวมาชม ที่หอดูดาว คนที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ก็ต้องปรับปรุงเรื่องอาหารและการบริการให้ดี เจ้าของที่พัก รีสอร์ทหรือ โรงแรมต่างๆก็ต้องพร้อมให้บริการ  จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความพร้อมในการให้บริการ เพราะประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่นนั้น มาหลากหลาย และเชื่อว่า นอกจากชาวอีสาน ยังจะมีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านมาเที่ยวชมด้วย ทั้งเด็ก เยาวชน หนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากมาศึกษาทางดาราศาสตร์     ก็ต้องมาใช้บริการในเรื่องของอาหาร และที่พักอาศัย  จึงคิดว่าในเร็วๆนี้   เศรษฐกิจในพื้นที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง